solidne wsparcie

DORADZTWO INWESTYCYJNE

Kompleksowa obsługa zakupu nieruchomości:

 1. Techniczny Due Dilligence;

 2. Prawny Due Dilligence;

 3. Weryfikacja wszystkich ryzyk;

 4. Przygotowanie umów;

Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego:

 1. Organizacja zakupu nieruchomości gruntowej / obiektu;

 2. Opracowanie wszelkich studiów i analiz (Due Dilligence; Studium Wykonalności; Ścieżka finansowania; Biznes Plan, itp.);

 3. Pomoc w trakcie procesu projektowego do uzyskania Pozwolenia na Budowę;

 4. Pomoc w trakcie procesu inwestycyjnego (wybór formy realizacji, wykonawców, zastępstwo inwestycyjne, itp.) aż do otrzymania decyzji zatwierdzającej pozwolenie na użytkowanie wraz z uzyskaniem zezwoleń środowiskowych;

Pozyskanie finansowania:

 1. Opracowanie analizy wariantowej możliwości finansowych inwestora;

 2. Złożenie ścieżki finansowanie ze względu na źródła pochodzenia kapitału (kredyty bankowe, leasing, emisja obligacji, Private equity / Ventura capital, GPW, dofinansowania i dotacje);

 3. Pomoc w opracowaniu wszelkiej wymaganej dokumentacji;

 4. Reprezentowanie klienta w trakcie negocjacji;

Kompleksowa obsługa inwestycji typu Greenfield i Brownfield.

Doradztwo biznesowe:

 1. restrukturyzacje;

 2. fuzje i przejęcia;

 3. nabywanie / sprzedaż przedsiębiorstw.